دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

      ریزه خوار کرَمَت حاتم طایی ست ؛ حسیـــن

            آدمی هست بخواهد؛ که گدایت نشود؟

  • ۹۴/۰۷/۱۷
  • یک دختر شیعه