دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

اغاز هفته کتابخوانی مبارک

بهترین لحظات زندگیتونو بابه همراه داشتن کتاب های مختلف تجربه کنید:)

  • ۹۴/۰۸/۰۷
  • یک دختر شیعه

جا کتابی