دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

12:12بامداد:94/10/3
که مثلا من یک دختر داشته باشم...صدایش بزنم دختکرم...گل دخترکم...
که برایش بگویم ماه مانت برای شنیدن صدای خنده هایت لحظه شماری میکند...که ماه مانت دست هایت را بگیرد...ارام نوازشش کند...دست های سفید برفی ات...که ماه مانت به چشم هایت نگاه کند وخیره بشود ....چشم هایت که برق شادی دارند....وبعد هر پلک زدنت بخندی...لبخند بزنی به ماه مان جونت...یا مثلا از راه برسی و باهیجان برای ماه مانت تعیرف کنی که فلان کار را کرده ای ...و ان قدر ذوق داشته باشی که نفهمی چه جوری بگی...وای ماه مان نمیدانی چه شد....که نقاشی های روی بومت سرتاسر خانه را پرکرده باشد..که ماه مانت برایت گل سر های رنگی رنگی بخرد... وتو ذوق کنی...که موهای مشکیت را ببافد...که 2تای باهم غزل بخوانیم...که ماه مانت برایت مسیر طولانی زندگی اش را تعریف کند...که چه شد که این مسیر را انتخاب کرد ....مسیر....مسیر بی قرار شدنش در این دنیا....                                        
                                              
گل دخترک ماه مان بخند...بخند...نگذار که دنیا با تمام غم ها وسختی هایش لبخند هایت را از توبگیرد...نگذار که مشکلات کمر تورا خم کنند...با خنده به مبارزیشان برو....گل دخترکم  قلب مهربانت را در اختیار نامردان روزگار قرار نده...ان هایی که چون ماری خوش خط وخال برایت نقشه کشیدند..ونگذار که به قلب کوچکت که ناملایمت های روزگار را نچشیده است خدشه وارد شود...گل دخترکم هروقت دلت شکست در اعماق قلبت خدایی هست که برای روی اوردن تو لحظه شماری میکند..که دستت را بگیرد...که ارامت کند....گل دخترک وقتی تو از خودت از اعماق وجودت مایه میگذاری تا به مردم خدمت کنی وشب در حالی میخوابی که خستگی در اعماق جسمت است ...روحت در ارامش است...شب باارامش میخوابی و خوشحالی که روزت را با کمک کردن به مردم ودعای خیر مردم به شب رساندی...گل دخترک شبی از شب هایت با شکم گرسنه بخواب تا بدانی که دوستانت که شکمشان گرسنه بوده است وخوابیده اند چه طور خوابشان برده است.... گل دخترک لحظاتی از زندگیت را اختصاص بده به شنیدن صدای کلام خدایت قران...دخترک ماه مان نگذار بال هایت فرصت باز شدن را پیدا نکنند ..توباید پرواز کنی...بال هایت باید اماده ی پرواز باشندگل دخترک ماه مان...
پرواز کن....پرواز...
  • ۹۴/۱۰/۰۳
  • یک دختر شیعه