دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

                             

                                                    سجاده ام پهن است...

                                                   هنگام نماز است...

                                        درختان هم میخندند،گلها میرقصند

                                               ببین چه قدر به تو نزدیکم...


  • ۹۴/۱۰/۲۵
  • یک دختر شیعه

picturs