دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

بانوی بزرگوار من!
چرا قضاوت های دیگران در باب رفتار،کردار،وگفتار ما،تورا تا این حد مضطرب وافسرده می کند؟
چرا دائما نگرانی که مبادا از ما عملی سر بزند که داوری منفی دیگران را از پی بیاورد؟
راستی این《دیگران》که گهگاه اینقدر تو را آسیمه سر و دلگیر می کنند،چه کسانی هستند؟
....
مهم نیست مجردین یا متاهل ...مهم این که لذت همراهی با این کتاب قشنگ نادر ابراهیمی رو از دست ندین...
  • ۹۴/۱۱/۱۰
  • یک دختر شیعه

جا کتابی