دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

اخ خدای جانم....ممنونم ازت...ممنونم که به من نشان دای...صلاحم را....ممنونم ازت ...که من را از اشتباه در اوردی...دارم کم کم مصلحتم را می فهمم...ممنونم ازت....که نگذاشتی غرق شوم...ممنونم که یک چیز هایی را برایم روشن کردی...ومن چه قدر ساده بودم...که...خدای جانم چه قدر خوب است که تو انقدر صبوری و مصلحت ما را در نظر می گیری...دوستت دارم...


  • ۹۴/۱۱/۱۱
  • یک دختر شیعه