دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

                                                                 

                            چه کسی گفته چادری ها عطر نمیزنند؟

                            حتما چاد را خوب ندیده است!

                            حتما چادر را خوب نبوئیده است!

                           چادری ها زیبا ترین عطر های جهان را

                           در پی چادرشان دارند!

                          چادر بوی عظمت وبزرگی میدهد...

                         یعنی تو با یک ملکه روبرو هستی!

                         چادر بوی اطمینان وامنیت میدهد...

  • ۹۴/۱۱/۱۳
  • یک دختر شیعه

picturs