دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

حسین فاطمه

دلم هوای کربلایت را کرده....

دلم برایت بی تاب شده است...

میشود ...اقا ...میشود کنیزت را بخری....میشود...

اقا این همه را میخری و میبری...میشود من را هم ببری...

اقا...

حسین فاطمه...دلم بین الحرمین میخواهد...

یک طرف حرم  عمویم عباس(ع)یک طرف حرم خودت...

6گوشه....

حسین فاطمه ....

دلم برای لباس های مشکی محرم تنگ شده...

برای گریه هایت....

برای روضه هایت که تا کربلا میبرد ادم را...

الهم الرزقنا حرم...


  • ۹۴/۱۱/۱۴
  • یک دختر شیعه