دلنوشته های یک دختر شیعه

من اینجا از مشهد

به تو که تهرانی

تنها خواهرم، رفیقم،مهربانم....

تولد 25سالگیت را تبریک میگویم....

امیدوارم....در کنار همسرت که دارد دکترایش را میگرد ...وخودت که داری تجربه ی جدیدی را پشت سر میگذاری....بهترین سال را تجربه کنی مائده ی عزیزم....

دوستت دارم

خواهر کوچکت:م.س

  • ۹۴/۱۱/۱۵
  • یک دختر شیعه