دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

از وقتی گوشی ام را گذاشته ام کنار وهفته ای یک بار میروم سراغش حس خوبی دارمممم:)

احساس میکنم به درس هایم بیشتر میرسم،ساعت های مطالعه ی کتاب های غیر درسی ام خیلی خیلی بیشتر شده است،خلوت هایم با خودم وخدای جانم بیشتر شده است،حتی نشاطم هم بیشتر شده است...

تکنولوژی خوب است ...ولی اندازه اش....باور ندارید...امتحان کنید...گوشیتان را یک هفته بزارید کنار وگوشی دکمه ای بردارید...ببینید چه حسی دارید...

  • ۹۴/۱۱/۲۲
  • یک دختر شیعه