دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

حسین جان...
شب های جمعه حرمت بوی یاس میدهد...
بوی سیب میدهد...
لعنت به دوری ارباب....
اخرش روزی....از شهرم میکنم و می ایم بین الحرمین ات....
اخرش بی برو برگرد مرا خواهی کشت.....عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد
  • ۹۴/۱۱/۲۲
  • یک دختر شیعه