دلنوشته های یک دختر شیعه

حسین جان...
شب های جمعه حرمت بوی یاس میدهد...
بوی سیب میدهد...
لعنت به دوری ارباب....
اخرش روزی....از شهرم میکنم و می ایم بین الحرمین ات....
اخرش بی برو برگرد مرا خواهی کشت.....عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد
  • ۹۴/۱۱/۲۲
  • یک دختر شیعه