دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

به اینجا وابسته ام... نمیتوانم حذفش کنم...یا جداشوم ...مثل دفتر خاطراتم میماند...
  • ۹۴/۱۲/۰۲
  • یک دختر شیعه