دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

پیرت کردیم اقا...

سرت سلامت بادا....عزیز جانمان...ما می اییم رای میدهیم همه می اییم برای اینکه به همه ی عالم نشان دهیم پشتتان ایستاده ایم...و نگذاریم ماجرای علی و کوفه دوباره تکرارشود...

چشم بدخواهتان کور بادا....

برایم نه اصلاح طلب ها مهم هستند نه اصول گرا ها...برایم حرف رهبرم مهم است وبس...


  • ۹۴/۱۲/۰۵
  • یک دختر شیعه