دلنوشته های یک دختر شیعه

پیرت کردیم اقا...

سرت سلامت بادا....عزیز جانمان...ما می اییم رای میدهیم همه می اییم برای اینکه به همه ی عالم نشان دهیم پشتتان ایستاده ایم...و نگذاریم ماجرای علی و کوفه دوباره تکرارشود...

چشم بدخواهتان کور بادا....

برایم نه اصلاح طلب ها مهم هستند نه اصول گرا ها...برایم حرف رهبرم مهم است وبس...


  • ۹۴/۱۲/۰۵
  • یک دختر شیعه