دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

                  

                       باز میخندی ومیپرسی که حالت بهتر است؟؟

                       باز میخندم که خییلی...!

                       گرچه میدانی که نیست


  • ۹۴/۱۲/۱۳
  • یک دختر شیعه

picturs