دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

خدای جانم

سخت است...سخت...خودت میدانی چه را میگویم...

خدای جانم هر کاری با من میکنی بکن ولی من را با چیزی که طاقتش را ندارم ازمایش نکن...

خدای جانم ..میگویند از انتخاب بنویس ...ولی من نمیتوانم بنویسم از انتخاب های کوچک وقتی انتخاب بزرگتری ذهنم را درگیر کرده...

  • ۹۴/۱۲/۱۶
  • یک دختر شیعه