دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

ضد حال ترین اتفاق دنیا همین است که یکهو  از خواب قشنگ بیدار شوی...
مگرنه؟

  • ۹۴/۱۲/۲۵
  • یک دختر شیعه