دلنوشته های یک دختر شیعه

وقتی که یک کتاب را شروع می کنی به خواندنش ذوق وشوق داری ...با کتاب زندگی میکنی  و فکر میکنی...با شخصیت ها سیر می کنی..

ولی وقتی تمام می شود لجت می گیرد که چه قدر زود تمام شد...

لعنت به لحظه ی پایان کتاب ها...

+کتاب پنج شنبه ی فیروزه ای رو از دست ندین پشیمون نمی شید

  • ۹۴/۱۲/۲۵
  • یک دختر شیعه

جا کتابی