دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

وقتی که یک کتاب را شروع می کنی به خواندنش ذوق وشوق داری ...با کتاب زندگی میکنی  و فکر میکنی...با شخصیت ها سیر می کنی..

ولی وقتی تمام می شود لجت می گیرد که چه قدر زود تمام شد...

لعنت به لحظه ی پایان کتاب ها...

+کتاب پنج شنبه ی فیروزه ای رو از دست ندین پشیمون نمی شید

  • ۹۴/۱۲/۲۵
  • یک دختر شیعه

جا کتابی