دلنوشته های یک دختر شیعه

بسم الله الرحمن الرحیم.

گاهی وقت ها هم خدای جانت تو را وسیله قرار می دهد برای آرام کردن قلب دخترکی که حتی نماز هم نمیخواند...تو را وسیله قرار می دهد که به ارامش برسانی اش...و با حرف هایت ارامش کنی...

و چه قدر خوب است...

همان که می خواهی ...معجزه بشوی گاهیی...و یادش بیاوری که در اوج نا امیدی هنوز هم خدای جانش منتظرش است...

خدای جانم دلم برای یک  معجزه ی بزرگ شدن تنگ شده است....

الحمدالله رب العالمین...


  • ۹۵/۰۱/۱۵
  • یک دختر شیعه