دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

بسم الله الرحمن الرحیم.

گاهی وقت ها هم خدای جانت تو را وسیله قرار می دهد برای آرام کردن قلب دخترکی که حتی نماز هم نمیخواند...تو را وسیله قرار می دهد که به ارامش برسانی اش...و با حرف هایت ارامش کنی...

و چه قدر خوب است...

همان که می خواهی ...معجزه بشوی گاهیی...و یادش بیاوری که در اوج نا امیدی هنوز هم خدای جانش منتظرش است...

خدای جانم دلم برای یک  معجزه ی بزرگ شدن تنگ شده است....

الحمدالله رب العالمین...


  • ۹۵/۰۱/۱۵
  • یک دختر شیعه