دلنوشته های یک دختر شیعه

گاهی وقت ها هم باید روی ماه خدای جانت را ببوسی که کمکت کرد...

که دارد کمک می کند به روال عادی برگردد زندگیت...که خلاصت می کند از یک چیز هایی که اصلا موقعیتش را دوست نداشتی...

گاهی وقت ها هم باید همه چیز را به خود خودش بسپاری و یک آرامش درونی داشته باشی که (الا بذکر الله ...)و یک لبخند از عمق وجودت بر روی لبانت نقش ببندد که او پشتت است...


  • ۹۵/۰۱/۲۱
  • یک دختر شیعه