دلنوشته های یک دختر شیعه

نیاز دارم...نیاز دارم به کمکت ....

دستم را بگیر...توی این چند ماه...شدید به کمکت نیاز دارم...

کمکم کن....کمکم کن ... کمکم کن....یا رب العالمین....

من بر تو توکل می کنم  تو هم به من کمک کن ...خدای جانم رهایم مکن...

خدای جانم....کمکم کن.... کمکم کن... کمک....

من بیشتر از هر موقع دیگری به کمکت احتیاج دارم....


  • ۹۵/۰۱/۲۴
  • یک دختر شیعه