دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

نیاز دارم...نیاز دارم به کمکت ....

دستم را بگیر...توی این چند ماه...شدید به کمکت نیاز دارم...

کمکم کن....کمکم کن ... کمکم کن....یا رب العالمین....

من بر تو توکل می کنم  تو هم به من کمک کن ...خدای جانم رهایم مکن...

خدای جانم....کمکم کن.... کمکم کن... کمک....

من بیشتر از هر موقع دیگری به کمکت احتیاج دارم....


  • ۹۵/۰۱/۲۴
  • یک دختر شیعه