دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

نیاز دارم...نیاز دارم به کمکت ....

دستم را بگیر...توی این چند ماه...شدید به کمکت نیاز دارم...

کمکم کن....کمکم کن ... کمکم کن....یا رب العالمین....

من بر تو توکل می کنم  تو هم به من کمک کن ...خدای جانم رهایم مکن...

خدای جانم....کمکم کن.... کمکم کن... کمک....

من بیشتر از هر موقع دیگری به کمکت احتیاج دارم....


  • ۹۵/۰۱/۲۴
  • یک دختر شیعه