دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

خدای جانم...سخت است ...تو را داشتن و ازتو دور بودن...سخت است که بدانم هستی ولی حضورت را حس نکنم ....خدای جانم...دخترک بدی شده ام ...هرکه را که می بینم زیارت اربابم حسین دعوت شده بغض  گلویم را می گیرد و ...خدای جانم تصور نکنی حسودام....نه...فقط غبطه می خورم...
دلم برای حرم اربابم ح س ی ن(علیه السلام)پر میزند...بی بهانه هوایش را می کند....می شود بشود شب جمعه ای حرمش باشم....

  • ۹۵/۰۱/۲۸
  • یک دختر شیعه