دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

خدای جانم ممنونم که کمک کردی تلگرام نصب نکنم با تمام سختی هایش.. ممنونم که تا به حال نداشته ام که اعتیاد پیدا کنم....

این روز ها هرچه بیشتر می شنوم حالم بیشتر از تلگرام بهم میخورد....

البته شاید یک روز هم مجبور شدم نصبش کنم...

خدای جانم چرا انقدر بی حیایی زیاد شده است...حالم دارد بهم می خورد...

  • ۹۵/۰۱/۲۸
  • یک دختر شیعه