دلنوشته های یک دختر شیعه

خدای جانم ممنونم که کمک کردی تلگرام نصب نکنم با تمام سختی هایش.. ممنونم که تا به حال نداشته ام که اعتیاد پیدا کنم....

این روز ها هرچه بیشتر می شنوم حالم بیشتر از تلگرام بهم میخورد....

البته شاید یک روز هم مجبور شدم نصبش کنم...

خدای جانم چرا انقدر بی حیایی زیاد شده است...حالم دارد بهم می خورد...

  • ۹۵/۰۱/۲۸
  • یک دختر شیعه