دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

چمران جان ...دلم برایت تنگ شده ...برای مثل تو شدن...برای ...ارتباط نزدیک تو و خدای جانت.. که انقدر زیبا و از دل وصفش می کنی... و با ذره ذره ی وجودت حسش کرده ای....

به قول آجی بشرا سکوت همیشه علامت رضایت نیست....

  • ۹۵/۰۱/۲۸
  • یک دختر شیعه