دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

شاید اگر روزی صاحب یک دختر بشوم برایش تمام چیز هایی که در دلم ماند و به کسی نگفته ام را به گل دخترکم بگویم....البته...

  • ۹۵/۰۲/۰۲
  • یک دختر شیعه