دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

یک موقع هایی هم باید بروی و دست مردان با حیا و سر به زیر را ببوسی...که در این دنیای رنگاوارنگ و عریان نگاهشان را کنترل می کنند و به نگاه خدای جانشان اکتفا میکنند..

برادر چشم پاکم درود بر چشم های پاکت...

  • ۹۵/۰۲/۰۲
  • یک دختر شیعه