دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

یک موقع هایی هم باید بروی و دست مردان با حیا و سر به زیر را ببوسی...که در این دنیای رنگاوارنگ و عریان نگاهشان را کنترل می کنند و به نگاه خدای جانشان اکتفا میکنند..

برادر چشم پاکم درود بر چشم های پاکت...

  • ۹۵/۰۲/۰۲
  • یک دختر شیعه