دلنوشته های یک دختر شیعه

به امید آن روز که تنها اینده ی شغلی فقط در رشته ی پزشکی نباشد!

به امید آن روز که تمام رشته ها مثل هم از موقعیت اجتماعی و شغلی برخوردار باشند...!نه فقط پزشکی !

  • ۹۵/۰۲/۰۳
  • یک دختر شیعه