دلنوشته های یک دختر شیعه

خدای جانم یکی از ببشترین چیز هایی که در این دوره و زمانه احتیاج مبرم و شدید به ان داریم...اراده است...
خدای جانم اراده ی ما را قوی کن...
  • ۹۵/۰۲/۲۴
  • یک دختر شیعه