دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

.
..
...
گاہ بےدل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

خدای جانم یکی از ببشترین چیز هایی که در این دوره و زمانه احتیاج مبرم و شدید به ان داریم...اراده است...
خدای جانم اراده ی ما را قوی کن...
  • ۹۵/۰۲/۲۴
  • یک دختر شیعه