دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

این روز ها هرکس من را میبیند تعجب می کند و میگوید:وای مریم چه قدر لاغر شدی!... چه قدر قیافت عوض شده!حقیقتش خودم هم نفهمیدم چگونه7کیلو لاغر شدم بدون رژیم گرفتن!!! دیروز که میل به ناهار نداشتم ماه مان مجبورم کرد که باید ناهارت را بخوری ...!

حس می کنم این لاغر شدن ها از  تابستان شروع شد...باقیش بماند...

  • ۹۵/۰۲/۲۴
  • یک دختر شیعه