دلنوشته های یک دختر شیعه

این روز ها هرکس من را میبیند تعجب می کند و میگوید:وای مریم چه قدر لاغر شدی!... چه قدر قیافت عوض شده!حقیقتش خودم هم نفهمیدم چگونه7کیلو لاغر شدم بدون رژیم گرفتن!!! دیروز که میل به ناهار نداشتم ماه مان مجبورم کرد که باید ناهارت را بخوری ...!

حس می کنم این لاغر شدن ها از  تابستان شروع شد...باقیش بماند...

  • ۹۵/۰۲/۲۴
  • یک دختر شیعه