دلنوشته های یک دختر شیعه

دلم کمی آرامش می خواهد ...فقط همین!

المستغاثُ بک یا صاحب الزمان

یا حسین...آشوبم...آرامشم تویی...

دلم می خواهد ... چشم هایم را ببندم و وقتی باز میکنم به انچه که می خواهم برسم...

راستی سلام!


  • ۹۵/۰۴/۲۱
  • یک دختر شیعه