دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

خدا جونم میشه دوباره یک فرصت دیگه بهم بدی؟


  • ۹۵/۰۸/۰۸
  • یک دختر شیعه