دلنوشته های یک دختر شیعه

گاهی وقتام هست ، از خواب که میپری اشکات مثل بارون پشت سر هم می ریزن...

به خاطر این که همش خواب بود ...

یا من تحل به عقده المکاره...

  • ۹۵/۱۰/۱۴
  • یک دختر شیعه