دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

من هر چه قدر از خدای جانم به خاطر داشتن شما ها تشکر کنم کمه..

شایسته ی جانم چرا اخه انقدر منو شرمنده می کنی...

 کـــلــیـــک

  • ۹۵/۱۰/۲۰
  • یک دختر شیعه