دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

اللّهُم اجعل مَحیای مَحیا
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...
وَ
مَماتی مَمات
"عَلی ابنِ ابی‌طالِب"...

من هر چه قدر از خدای جانم به خاطر داشتن شما ها تشکر کنم کمه..

شایسته ی جانم چرا اخه انقدر منو شرمنده می کنی...

 کـــلــیـــک

  • ۹۵/۱۰/۲۰
  • یک دختر شیعه