دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
..
.
گاہ بے دل و دماغ میڪند

گاہ شور و شوقِ ڪار میشود

عشق تو

هر دقیقہ اے بہ شیوہ اے

در نهانم آشڪار میشود...
.
..
یا حضرت اما...
...
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
مریم/96

چطور می شود بعضی ها در سن 20 سالگی می شوند محمد رضا دهقانی...؟....

چطور می شود حضرت رب بعضی ها را در سن 20 سالگی برای خود برمی گزیند؟...

چطور می شود بعضی ها در 20 سالگی خدا شهیدشان می کند؟...

.

.

بعد بعضی ها مثل من 20 سالگی هایش اندر خم یک کوچه مانده است که مانده است که مانده است؟...


  • ۹۵/۱۱/۰۵
  • یک دختر شیعه