دلنوشته های یک دختر شیعه

الان که نشتسم تو اتاقم فقط به اندازه ی شام   مونده تا این که چشمم بیفته به حرم ارباب...قبة الحسین..
...

  • ۹۵/۱۱/۰۹
  • یک دختر شیعه