دلنوشته های یک دختر شیعه

...
الحمدالله ...امروز خیلی شیک نرفتم دانشگاه ...در عوضش با بچه ها داریم می رویم مسافرت دانشجویی...
از پارسال تا امسال چهارمین یا پنجمین سفری هست که بدون مامان دارم می روم مسافرت...
پ ن: در انتظار نرجس و فاطمه سادات...
: )))

  • ۹۶/۰۲/۱۸
  • یک دختر شیعه