دلنوشته های یک دختر شیعه

گاهی اوقات رزق های معنوی همین چیز هاست...همین چیز های به ظاهر کوجک اما در واقع بزرگ..

که مثلا با دوستت داری با هم راجع به کتاب صحبت می کنی ..بعد دوستت این کتاب را بهت پیشنهاد بدهد...این کتاب تجربه ی متفاوتی بود، آن هم با نزدیک شدن ایام ماه مبارک...کتاب شهر خدا نوشته ی حاج آقا پناهیان

امروز داشم به این فکر می کردم، که برای ماه مبارک چه باید کرد و چه نباید کرد؟...داشتم فکر می کردم... که متقین وقتی ماه مبارک تمام می شود، تمام هم و غمشان این می شود که ماه مبارک دیگر زود بیاید... که برایشان ماه مبارک عین باد می گذرد...ولی ما عوام... از دو ماه قبلش ماتم داریم که ای وای ماه رمضان نزدیک است... بعد ثانیه به ثانیه لحظه شماری می کنیم تمام شود...

متقین برای ماه مبارک شان ...برای ثانیه به ثانیه اش برنامه دارند...بعد آن وقت ما عوام... یا خوابیم(هرچند خواب روزه دار هم عبادت است)یا سرمان را گرم می کنیم که زود بگذرد که زود تر افطار کنیم...

متقین وقتی ماه مبارک می شود... با تمام وجود حضور حضرت رب را حس می کنند، خودشان را در آغوش خدای متعال می بینند...دعای ابوحمزه یشان فرق می کند....دعای افتتاحشان فرق می کند...رفتارشان فرق می کند...

یادم می آید که ماه رمضان پارسال چندین نفری که دیگر امسال بین ما نیستند... و قطع به یقین چه قدر دلشان می خواست بین ما بودند و از ثانیه به ثانیه ی ماه مبارک استفاده کنند برای نزدیکی به حضرت رب...متقین این طوری ند که طوری با ماه مبارک برخورد می کنند که انگار آخرین ماه مبارک عمرشان است...

چه قدر حیف که هیچی از ماه مبارک نفهمیدیم...و چه قدر حیف که فقط همین نخوردنش را فهمیدیم...

کاش به خاطر این ماه ... یکمی از رنگ و وارنگی سفره های رنگی مان کم کنیم و برویم در دل مردم، پایین تر ها، مثلا ببینیم اصلا رنگی دارد سفره هایشان..یا ام این که حالا که داریم طعم گشنگی را می چشیم، بیشتر دلمان به رحم بیاید... برای پایین تر ها...

و کاش تر این که برای ماه مبارک مان برنامه داشته باشیم...یک بخش کوچک از کتاب حاج آقا پناهیان:


روزه،به خاطر رفع موانع وصال، عامل لذتی عمیق و حلاوتی عاطفی در روزه دار عاشق می شود، که احساس نزدیک تر شدن به معشوق و بوی پیراهن یوسف را برایش به ارمغان می آورد.اگر گسی توانسته باشد به مقام عشق به رب ودود برسد، لابد چنین لحظات سرمست کننده ای را در رمضان به سهولت احساس می کند...


  • ۹۶/۰۳/۰۲
  • یک دختر شیعه