دلنوشته های یک دختر شیعه

داشتم اینستایم را چک می کردم، بعد دیدم یکی از فالویینگ هایم این پست را گذاشته بود، به دلم خیلی خیلی نشست... 

برای هم دعا کنیم!... خوب؟: )
  • ۹۶/۰۳/۰۵
  • یک دختر شیعه