سخت ترین بخش غدا درست کردن جدای از معطلی هایش و جا افتادن هایش وغیره و ذلک، به نظرم همین پیاز خرد کردن و رنده کردنش است!

بدبختیش این جاست تمااااااام غذا ها از سنتی هایش گرفته از قیمه و قرمه سبزی و مرغ و ماکارونی و.... تا حاضری هایش و فست فودی هایش، تا شامی و کوکو مرغ حتی همین فلافل که خیلی راحت هست ، و... تمامشان پیاز می خواهند...

چه اشک هایی که پای این پیاز ها ریخته شد!😐