چند روز پیش به اتفاق  استاد بزرگوارمون رفته بودیم کتابخانه تخصصی امیر المومنین علی (ع)...

اولین بار بود می رفتیم...کتاب خانه ای که تمام کتاب هایش اختصاص به مولا علی(ع)داشت...

 صاحبش داشت برایمان از تاسیس این کتاب خانه توضیح می داد...از این که با چه امکاناتی...تاسیس ش  کرده است و....

برایم خیلی جالب بود....

امروز داشتم تفکر می کردم...حب اهل بیت آدم را اصلا از این رو به آن رو می کند....اصلا آدم را بی قرار می کند... اصلا دیگر به آدم اجازه ی هر کاری را نمی دهد...اصلا یک شرمی دائم در وجود آدم باقی می گذارد...

داشتم تفکر می کردم...که این پیرمرد خسته ی عاشق... حب مولا علی(ع)چه بر سرش آورده است که دنیایی از کتاب ها را از سر تا سر دنیا و از آیین های مختلف جمع کرده است...از منابع اهل سنت هم حتی جمع آوری کرده است...

بعد جالب تری ش این جاست تمام شان را هم مرور کرده است که ببیند مضمونش چیست...

بعد آن موقع ما حاضر نیستیم، روزی حتی ده دقیقه با نهج البلاغه سیر کنیم...

یا علی...یا مَن عِشقَه شِفا...