خوب راستش را بخواهم بگویم، من خیلی نمی توانم با فضای مجازی ارتباط بر قرار کنم، به جز وبلاگ نویسی... 

فضای آرام وبلاگ نویسی را به دنیای شلوغ و پلوغ اینستاگرام ترجیح می دهم...

اما خوب امروز این((دلنوشته های یک دختر شیعه)) دو سال ش شده است...دوست دارم نقد ها و نظر ها و پیشنهاد هایتان را راجع به ش بدانم...

با گوش دل حرف هایتان را می پذیرم و می خوانم،

کامنت های این پست شاید تایید نشوند!ولی با احترام تمام ش خوانده می شود!: )

شاید هم تایید شد: )