دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
عُشّاق را
مفارقتِ یار میکُشد
....

یا رادَّ ما قَدْ فاتَ...

بعله، باید بگم تصویری که مقابل شماست نماییست از کودک ده و نیم ماهه که ساعت 4:44 دقیقه صبح، اتاق خاله اش را با خاک یکسان کرده است، خاله ی طفلک ش دارد ادبیات عرب می خواند برای امتحان شنبه اش، و دریغ از یک کلمه فهمیدن.والدینش هم بخاطر  خستگی ناشی از مسیر راه طبقه ی بالا خواب هستند،
جدی عا بعضی سال بالایی هامون بچه ی کوچیک دارند ولی معدلاشون 19/70،19/30 و ...-_-واقعا به چه شکل درس می خونند؟!-_-
پ ن :قشر مظلوم جامعه خاله هان اصن: ))

  • ۹۶/۰۴/۰۱
  • یک دختر شیعه