دلنوشته های یک دختر شیعه

به نظرم بعضی کتاب ها انقدر خاص هستند که باید دل را زد به طبیعت و با دوستانی بهتر  از اب روان درفضای باز خواند، که  لذتش چندان شود...

این کتاب اقا از آن دسته از همان کتاب هاست...

از بس که دل نشین است و قشنگ..باید خواند و ورق زد و لذت برد ....

کتاب های حضرت  آقا یک طور خاص الخاصین... انگاری دارند باهات صحبت می کنند... این کتاب پایه های فکری اسلام توضیح داده شده... هرچند هنوز کامل نخواندمش..ولی تا این جای کار فوق العاده بوده است...


برچسب: جا کتابییک بخش خیلی کوچک از کتاب اقا در ادامه مطلب


ایمان ارزشمند، ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک وشعور است، ایمانی ست که از روی بصیرت، با چشم باز، بدون ترس از اشکال، به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد، برای نگه داشتنش باید بگوییم روزنامه نخواند، فلان کتاب را نخواند، در کوچه و بازار راه نرود، با فلان کس حرف نزند، سرما و گرما نخورد، آقتاب و مهتاب نبیند، تا بماند؛ این ایمان متاسفانه نخواهد ماند. ایمانی لازم است که آن چنان آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت ترین شرایط هم آن ایمان از اوگرفته نشود...


آد(یا ایتها النفس المطمئنه.ارجعی الی ربک راضیه مرضیه).آن کسی می تواند راه خدا را تا آخر بپیماید، به سر منزل و هدف و مقصود نائل آید،که مطمئن باشد حالت اطمینان و سکون در او باشد.اطمینان به این معناست،یعنی جاذبه ای او را بکشاند.جآذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، آن چنان او را مجذوب کند و به سوی خود بکشاند که همه جاذبه های دیگر برای او هیچ و پوچ مسخره بیایند، هیچ و پوچ و مسخره.


وقتی ایمان به خدا در روح یک انسان، همچون جاذبه ای قوی عمل کرد، آن چنان او را به سوی مقصد های ایمانی می کشاند که جاذبه های کوچک، این جاذبه هایی که برای افراد بی ایمان بزرگ می آیند، ولی در مقابل ایمان کوچک اند، این جاذبه ها دیگر در او اثری نمی گذارد.

اسم کتاب:طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن


  • ۹۶/۰۵/۲۲
  • یک دختر شیعه

جا کتابی