دلنوشته های یک دختر شیعه

یک اصل وجود دارد و آن هم این که آدم ها دو دسته اند یا رب انار و لواشک دوست دارند یا دوست ندارند.

+همین :)

  • ۹۶/۰۵/۲۴
  • یک دختر شیعه