دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
عُشّاق را
مفارقتِ یار میکُشد
....

یا رادَّ ما قَدْ فاتَ...

یکی از کم استفاده ترین وسایل موجود در اتاق‌م میز تحریرم است، به این خاطر که رسالت میز تحریر در اتاق‌م بیشتر اوقات با تخت‌م بوده است...
مثلا بعضی کتاب‌هارا می‌شود روی میز خواند، ولی بعضی کتاب‌ها را اصلا و ابدا...مثلا کتاب رمان یا شعر...
بهترین حالت‌ش این است زمستان باشد ....بنشینی روی تخت‌ت و پاهایت را زیر پتو بگذاری...
البته ناگفته نماند گاهی این رسالت بر عهده ی مبل ها هم بوده است.
  • ۹۶/۰۶/۲۰
  • یک دختر شیعه