عاشورا که می خوانم...عندک مع الحسین را که می‌خوانم به این فکر می‌کنم که بعضی ها هم هستند از محرم پارسال تا محرم امسال خودشان را ملحق کرده‌اند به قافله ی ارباب...بعضی ها هم هستند از محرم پارسال تا محرم امسال خودشان را رسانده‌اند به قافله ی سالار زینب(س)...بعضی ها هم هستند درست عین ارباب‌شان خودشان را ملحق کرده‌اند...بعضی ها هم هستند عاشوارا ها ی امسال، السلام....وعلی اصحاب الحسین، شامل‌شان می‌شود...

مثل...شهید حججی ها...