دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
عُشّاق را
مفارقتِ یار میکُشد
....

یا رادَّ ما قَدْ فاتَ...

عاشورا که می خوانم...عندک مع الحسین را که می‌خوانم به این فکر می‌کنم که بعضی ها هم هستند از محرم پارسال تا محرم امسال خودشان را ملحق کرده‌اند به قافله ی ارباب...بعضی ها هم هستند از محرم پارسال تا محرم امسال خودشان را رسانده‌اند به قافله ی سالار زینب(س)...بعضی ها هم هستند درست عین ارباب‌شان خودشان را ملحق کرده‌اند...بعضی ها هم هستند عاشوارا ها ی امسال، السلام....وعلی اصحاب الحسین، شامل‌شان می‌شود...

مثل...شهید حججی ها...

  • ۹۶/۰۶/۲۶
  • یک دختر شیعه