دلنوشته های یک دختر شیعه

((به قول "مامان" درسته که محرم خیلی ماه سنگینه، خیلی ماه سختیه، خیلی ماه غمگینی هستش...

ولی با همه ی سختی‌هاش دل آدم خالی میشه.... وقتی‌سفره‌ش داره جمع میشه..دل آدم می‌گیره...))


...

این نفسای اخرو بزار بکشم تو حرمت...


  • ۹۶/۰۷/۲۸
  • یک دختر شیعه