دلنوشته های یک دختر شیعه

+

این روزها دل‌تنگی‌ها دارد سر به فلک می‌کشد...

این روزها هوای شهر کسل کننده‌ست...گرفته‌ست...

تازگی ها به این نتیجه رسیده‌ام یک روز در هفته حرم رفتن دل‌تنگی‌هایم را اشباع نمی‌کند...ولی هرچه از سر و ته وقتم هم بزنم باز نمی‌شود جز پنج شنبه ها، وسط هفته برم حرم...

احساس می‌کنم این روز‌ها هیچ‌کس دل و دماغ تلوزیون دیدن هم ندارد...دل و دماغ گوش دادن به کنار قدم های جابر را ندارد...دل‌ودماغ کوله پشتی دیدن ندارد...

این‌روز ها هرکه را می‌بینی...دل‌ش سخت تنگ است...

ارباب دریاب..

  • ۹۶/۰۸/۰۸
  • یک دختر شیعه