برام دستکش گرفته، خیلی بیش از حد ملیح و دخترونست... یک دستکش بافتِ طوسی رنگ ...که روش با بافت صورتی تزیین شده...
بهش می‌گم  فرشته عزیز دلم حالا مناسبتش چی هست که انقدر زحمت کشیدی عزیزم؟...
می‌گه مریم سادات... تو همیشه دستات یخن...مخصوصا تو فصل سرما که کاملا دستات منجمدن...
بی هیچ مناسبتی ...همین طوری چون خیلی دوستت دارم برات گرفتم...
بعد من به این فکر می‌کنم چه جوری‌ میشه همیشه دست‌هام گرم باشند..
+همین.