دلنوشته های یک دختر شیعه

هی می‌خواهم بنویسم هی پاک می‌شود...مثل این ‌که قسمت نیست....

..از ما..د...ر... نوشتن سخت است...

از آن سخت تر نوشتن از دست های بسته‌ست...

  • ۹۶/۱۱/۲۸
  • یک دختر شیعه