دلنوشته های یک دختر شیعه

دلنوشته های یک دختر شیعه

...
عُشّاق را
مفارقتِ یار میکُشد
....

یا رادَّ ما قَدْ فاتَ...

فرج داره دیر می‌شه به عبارتی.... خیلی خیلی داره دیر میشه...

باید بخواهیم‌ش ...

نخواسته ایم که همچنان محرومیم...

پس کی می خواهیم‌ش؟؟...

تا کی به این وضع راضی هستیم؟!...


  • ۹۷/۰۱/۲۵
  • یک دختر شیعه