دلنوشته های یک دختر شیعه

فرج داره دیر می‌شه به عبارتی.... خیلی خیلی داره دیر میشه...

باید بخواهیم‌ش ...

نخواسته ایم که همچنان محرومیم...

پس کی می خواهیم‌ش؟؟...

تا کی به این وضع راضی هستیم؟!...


  • ۹۷/۰۱/۲۵
  • یک دختر شیعه